ایجاد گودال در سنگ توسط قطرات آب .پاوه

ایجاد گودال در سنگ توسط قطرات آب .پاوه
این تصویر نشان دهنده ضربات آهسته وپیوسته قطرات آب بر روی سنگ بر کف غارهاست که سالیان متمادی طول کشیده تا این سنگ آهکی توسط این فرایند ، چاله ایی به عمق سی سانتیمتر را پدید آورده است . این اشکال خاص ژئو مرفولوزی ،در مسیر شهر پاوه به طرف بخش باینگان واز آنجا به طرف روستاهای لشگرگاه ومرخیل دیده می شوند این غار نسبتا بزرگ بر روی جاده همین مسیر دیده می شود .این حوزه جغرافیایی به واسطه ارتفاع کم از سطح دریا از بارشهای قابل توجهی ی بر خوردار نبوده وجز مناطق گرمسیری بشمار می رود ، بواسطه حکمت خداوندی این اشکال بوجود آمده بهترین منبع تغذیه جانوران مظلوم وانسانهای رهگذر می باشد . بر خلاف واقعیت های موجود در اکثر غارها با چکیدن آب و حلالها ، به تشکیل اشکال استالا گمیت واستالاگتیت منجر می شوند ولی در این مکان این گونه اشکالی خلق شده اند محمد غریب | چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394938 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 23 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
عبدل بسی کند و کاوید و کوشش نمود . کزان سنگ خارا رهی برگشود ... شعر چشمه و سنگ تداعی شد استادشنبه 26 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
حسن بسیار زیبا پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 | 7 سال پیش
حامد قابل تامل ....جمعه 1 خرداد 1394 | 7 سال پیش