مجموعه تاریخی شیخ حیدر کدکن

مجموعه تاریخی شیخ حیدر کدکن
00
مجید | جمعه 28 فروردين 1394
باغ مزارمجموعه تاریخی تفریحی باغ مزار کدکن
مجموعه تاریخی باغ مزار کدکنمجموعه تاریخی فرهنگی باغ مزار در مرکز شهر کدکن واقع است.
طبیعت زمستانی شهر کدکنطبیعت زیبا و دل انگیز زمستانی شهر کدکن برف زمستانی در باغات و دشت های منطقه کدکن نمایانگر نعمات بی دریغ الهی می باشد.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیشیخ حیدرکدکن
مجید رفیعیمجید رفیعیعضویت از پنجشنبه 25 دی 1393