باغ دولت آباد

  • باغ دولت آباد
  • باغ دولت آباد
مبینا کاشانیانپنجشنبه 27 فروردين 1394 | 8 سال پیشاین باغ بسیار زیبا و دیدنی می باشد که نمونه ای از معماری دوره ی افشاریه است.دسته بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هایزدواژه کلیدیباغدولت آبادیزدمسابقه1031 بازدید
عبدل زیباستجمعه 28 فروردين 1394 | 8 سال پیش
مبینا تشکر:)جمعه 28 فروردين 1394 | 8 سال پیش