مزارع چای

  • مزارع چای
  • مزارع چای
به اینجا که می رسی چشمت از تماشای این همه زیبایی سیر نمی شود. همه چیز برای نوازش چشمانت فراهم است. وتو در بهت و تحسین می مانی ..... در تحسین خالق این همه زیبایی!!10
مهرداد | چهارشنبه 26 فروردين 1394
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند