زنان عشایر آذربایجان

زنان عشایر آذربایجان
زنان عشایر آذربایجان جزء سختكوش ترین مردمان ایران زمین هستند و اغلب كارها بر عهده ایشان است.20
محمد | شنبه 8 فروردين 1394
عبدل | دوشنبه 10 فروردين 139400
نان تیری
عشایر كلیبرعشایر شهرستان كلیبر
قلعه بابكقلعه بابك (قلعه جمهور) در 3 كیلومتری شهرستان كلیبر.
دره مكیدیدره مكیدی در 22 كیلومتری جنوب غربی شهرستان كلیبر.
مژده بهارشكوفه های زیبای بهاری در دره مكیدی
زیبایی های منطقه ارسبارانگوشه ای از زیبایی های منطقه ارسباران آذربایجان
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانعضویت از دوشنبه 18 اسفند 1393