تن پوش زیبای بهاری

  • تن پوش زیبای بهاری
  • تن پوش زیبای بهاری
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 26 اسفند 1393 | 9 سال پیشروستای بُلطاق، یکی از غربی ترین روستاهای استان اصفهان است که در شهرستان بویین و میاندشت و در 5 کیلومتری جاده اصلی اصفهان به استان لرستان قرار دارد. این روستا با ارتفاعی بالغ بر 2400 متر از سطح دریا، در منطقه ای کاملا کوهستانی و در دل ارتفاعات زتگرس مرکزی واقع شده است. بهار در این منطقه از نیمه اردیبهشت ماه آغاز می شود و طبیعت بسیار زیبای منطقه را با تن پوش رنگارنگ خود زینت می دهد. وجود چشمه ها و رودهای فراوان و پرآب و آب و هوای خنک، بهار و تابستان این روستا را بسیار دلنشین و فرحناک ساخته است.دسته‌بندیجاذبه‌های طبیعیسایر جاذبه‌های طبیعیاصفهانکلید‌واژهبُلطاقبویینمیاندشتبهاراصفهانمسابقه1165 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 26 اسفند 1393 | 9 سال پیش
عبدل قره بلطاق فریدن زیباستچهارشنبه 27 اسفند 1393 | 9 سال پیش
  • دریاچه سد آغچهدریاچه سد آغچه در غرب استان اصفهان، مقصد گردشگری مناسبی در فصل بهار و تابستان است.
  • چشمه افوساینک این چشمه افوس است که هنور مقاومت می کند و کمی می تراود تا گردشگرانی که به تماشای چشمه می ایند اقلا از وزش تند بادهای مشهور ان بهره ای ببرند گرچه چشمه نفس اخر خود را می کشد و شاید این چشمه و سایر سرشاخه هایی که از کف رودخانه می تراود برای نسل آینده خاطره ای بیش نباشد بیاییم چشمه افوس را به چشمه افسوس تبدیل نکنیم
  • دریاچه افوسدریاچه افوس واقع در 3 کیلومتری جنوب شهر افوس، غربی ترین شهر استان اصفهان
  • دریاچه افوسشهرستان بویین میاندشت، غرب استان اصفهان
  • دریاچه افوسدریاچه زیبای افوس، بر دامنه ارتفاعات پربرف رشته کوه زاگرس و در 3 کیلومتری جنوب شهر گردشگری افوس واقع شده است