گنبد هارونیه مشهد

  • گنبد هارونیه مشهد
  • گنبد هارونیه مشهد
محمد نورمحمديانپنجشنبه 21 اسفند 1393 | 8 سال پیشگنبد هارونیه مشهد، قدیمی ترین بنای به جا مانده از شهر توس می باشد كه در 25 كیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده است. مردم محلی آنجا را بنام زندان هارون می شناسند. معماری بنا به سبك آذری است.دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاخراسان رضویکلید‌واژهگنبدهارونیهمشهدمسابقه1296 بازدید