گنبد هارونیه مشهد

  • گنبد هارونیه مشهد
  • گنبد هارونیه مشهد
گنبد هارونیه مشهد، قدیمی ترین بنای به جا مانده از شهر توس می باشد كه در 25 كیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده است. مردم محلی آنجا را بنام زندان هارون می شناسند. معماری بنا به سبك آذری است.20
محمد | پنجشنبه 21 اسفند 1393
آرامگاه فردوسیآرامگاه فردوسی شاعر بزرگ ایران
آرامگاه نادر شاه افشاراین مجموعه تاریخی به یادبود نادرشاه افشار در مشهد ساخته شده است.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانعضویت از دوشنبه 18 اسفند 1393