بازار فرش دستباف تبریز

  • بازار فرش دستباف تبریز
  • بازار فرش دستباف تبریز
شغل غالب بازار سرپوشیده و تاریخی تبریز مربوط به فرش دستباف یا مصالح آن می باشد. فرش تبریز شناخته شده ترین فرش در جهان به حساب می آید. هنر قالی بافی در تبریز به قبل از دوزان صفویه برمی گردد.10
محمد | پنجشنبه 21 اسفند 1393
مسجد شهیدی تبریزمسجد شهیدی مربوط به دوره قاجار
مسجد جامع تبریزمسجد جامع تبریز یكی از بناهای تاریخی شهر تبریز می باشد.
بازار تبریزبازار سنتی تبریز بزرگترین بازار سرپوشیده جهان.
خانه مشروطه تبریزخانه مشروطه تبریز معروفترین خانه تاریخی شهر تبریز می باشد.
مسجد صاحب الامر تبریزمسجد صاحب الامر یكی از مساجد تاریخی شهر تبریز هست كه تقریباً در مركز این شهر بنا شده.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانعضویت از دوشنبه 18 اسفند 1393