غروب در مهرآباد

غروب در مهرآباد
محمد رزازاندوشنبه 18 اسفند 1393 | 9 سال پیشدسته‌بندیتهرانجاذبه‌های شهریکلید‌واژهمسابقههواپیمامهرآبادتهران1306 بازدید
فرصاد دلنشینسه‌شنبه 19 اسفند 1393 | 9 سال پیش
  • پرواز هواپیما در فرودگاه مهرآباد
  • فرودگاه مهرآبادنام اصلی این منطقه یا نام اصلی روستای مهرآباد حسین آبادبود . تا اینکه جزو مهریه عصمت الدوله درآمد و نام مهرآباد را بر آن گذاشتند . اما بعدها به مناسبت خرج های بی رویه مهرآباد به گرو رفت و از تملک خانواده او خارج شد و دادخواهی او نزد رضاخان هم بی فایده بود و به خاطر بی مهری خویشاوندان ، چنان آزرده شد که دست از مهرآباد کشید . چندی بعد ، دریکی از روزهای سال 1296 شمسی و در اواخر جنگ جهانی اول ، مردم تهران برای اولین بار شاهد پرواز هواپیما در فراز آسمان بودند . این هواپیما به صورت قطعات مجزا ، از روسیه و از طر
  • فرودگاه مهرآبادنمایی از فرود ایرباس ایران ایر در فرودگاه مهرآباد و برج میلاد در پس زمینه
  • نقشه راههای ایراننقشه راههای ایران، تهیه و تنظیم از انتشارات گیتاشناسی
  • استان تهران