روستای زنگولاب

روستای زنگولاب
20
محمد | شنبه 9 اسفند 1393
روستای زنگولابطبیعت روستای زنگولاب
جنگل های گلستاننمایی از جنگل های استان گلستان در اطراف شهر مینودشت
جنگل در مههوای مه آلود در روستای زنگولاب در ارتفاعات جنگل گلستان
چرای گوسفندان در جنگل گلستاناکثر مردم ساکن ارتفاعات گلستان به دامداری و کشاورزی اشتغال دارند.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد رزازانمحمد رزازانعضویت از شنبه 6 بهمن 1386علاقمند به عكاسی و هوانوردیfacebook.com