روستای شهری کهنه

  • روستای شهری کهنه
  • روستای شهری کهنه
هادی کراییيكشنبه 26 بهمن 1393 | 9 سال پیشطبیعت روستای شهری کهنه واقع در بخش زیدون از توابع شهرستان بهبهان استان خوزستان دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیخوزستانکلید‌واژهروستایشهریکهنه1347 بازدید
عبدل خوب پست قبلی اشتباه آدرس دادم پس خوزستان درستهشنبه 2 اسفند 1393 | 9 سال پیش
فرشاد با سلام " دوستان عزیز رو به دیدن از این مکان تاریخی و کهن و ارزشمند دعوت میکنم . شنبه 21 اسفند 1395 | 7 سال پیش