باغ دولت‌ آباد یزد

  • باغ دولت‌ آباد یزد
  • باغ دولت‌ آباد یزد
مهدی مخلصیانسه‌شنبه 21 بهمن 1393 | 9 سال پیشبهشتی در کویر، نمونه زیبایی از باغ و بنای ایرانی، بادگیری که آن را بلندترین بادگیر ایران و جهان می‌دانند. اینها بخشی از ویژگیهای این جای دیدنی و تاریخی شهر یزد است. زیبایی این باغ در شب دو چندان است. می‌گویند باغ دولت‌آباد در یزد در اواخر دوره افشاریه و درسال ۱۱۶۰ ه. ق توسط محمد تقی خان معروف به (خان بزرگ) که وی سرسلسله خاندان خان‌های یزد بود احداث گردیده است. مرحوم محمدتقی خان ابتدا قناتی به طول ۶۵ کیلومتررا احداث نمود و آب را از مهریز به یزد و محل کنونی باغ دولت‌آباد رساند و سپس مجموعه حکومتی (دارالحکومه) خو د را بنا کرد. این باغ با مساحتی درحدود ۷۰/۰۰۰ مترمربع شامل ساختمان‌ها، حوض‌ها و آبنماهای بسیاری بوده که در فضای بین آنها باغ‌های با درختان انار و انگور و... باگل‌های فراوانی زینت بخش محیط بوده‌اند. قنات تاریخی عظیم دولت‌آباد با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال از احداث پنج رشته قنات تشکیل شده و از ارتفاعات مهریز سرچشمه میگرفته و پس از مشروب کردن بخشی از زمینهای مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبی و طی بیش از ۵۰ کیلومتر به یزد میرسیده و باغ دولت‌آباد را آبیاری میکرده. اما این باغ در حال حاضر توسط چاه نیمه عمیق مجاور آبیاری می‌شود.fa.wikipedia.orgدسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هایزدکلید‌واژهباغدولتآبادیزدمسابقه2039 بازدید
نمای ایران عکس زیبایی است. سپاسسه‌شنبه 21 بهمن 1393 | 9 سال پیش
فرصاد خیلی زیباست چهارشنبه 22 بهمن 1393 | 9 سال پیش
هادی بسیارزیباستسه‌شنبه 28 بهمن 1393 | 9 سال پیش
  • زیبائیهای باغ دولت آباد یزداین باغ و عمارت بسیار زیبای درون آن چشم نواز و تحسین برانگیز است
  • مسجد جامع یزدمسجد جامع یزد طی حدود صد سال و در سه دوره تاریخی بنا شده است
  • مسجد جامع یزدمسجد جامع یزد طی حدود صد سال و در سه دوره تاریخی بنا شده است
  • امیرچخماق یزدپانوراما از میدان امیرچخماق یزد
  • مسجد جامع امیرچخماقمجموعه امیر چخماق که یکی از شاخص ترین مجموعه های تاریخی شهر یزد محسوب می شود که تقریبا در وسط بافت قدیمی شهر واقع شده است. این مجموعه با ارزش شامل مسجد، تکیه، بقعه ستی فاطمه، نخل، آب انبار و تکیه امیر چخماق می باشد.