دروازه های قدیمی

یکی از ویژگیهای مردم در زمان گذشته توجه به زیبایی بناها و منازل شخصی بوده...

  • دروازه های قدیمی
  • دروازه های قدیمی
  • دروازه های قدیمی
  • دروازه های قدیمی
  • دروازه های قدیمی
  • دروازه های قدیمی
عدنان مرادیشنبه 18 بهمن 1393 | 10 سال پیشیکی از ویژگیهای مردم در زمان گذشته توجه به زیبایی بناها و منازل شخصی بوده است که شکل ظاهری آن را متفاوت می نمود استفاده از نمادها و نشانه ها بر روی تمامی سطح بیرونی منازل و اماکن مذهبی به صورت اسلیمی و طراحی های طاقی و اشکال هندسی دیده می شد. یکی از این المان ها که بر روی دروازه های حکاکی و اجرا شده است دروازه یا درب ورودی هر خانه اولین مکانی بوده است که مهمان در مقابل آن قرار می گرفت پس به همین دلیل زیبایی خاصی داشته است استفاده از چوب و فلز برنز که زنگ طلایی آن نمای زیبایی به آن می داد نشانه ها و افتخارات صاحب خانه را در جنگ ها و پیروزی ها نشان می داد و با اضافه شدن هر کدام از ستاره های کارشده برروی دروازه به یکی از آنها اشاره می نمود. توجه به مهمان و نوع جنسیت آنان نیز در دروازه ها مورد توجه بوده است یعنی گذاشتن دق الباب با دو صدای متفاوت زنانه و مردانه برای نوع پذیرایی و پیشباز از مهمان توجه و احترام مردم را به مهمان نشان می دهد. طرح های زیبا این دروازه ها دیدنی استدسته‌بندیویژگیهای مردم نگاریسایر جاذبه‌هاکلید‌واژهدربقدیمی16118 بازدید
نمای ایران مطلبی جالب با تصاویر زیبا بود. سپاسشنبه 18 بهمن 1393 | 10 سال پیش
بابک عالی بوديكشنبه 19 بهمن 1393 | 10 سال پیش
لرهای ایران و ایلمایی هامحمد ناصری فردمحمد ناصری فردلرهای ایران و ایلمایی هاپوشش های ساده هم می نواند معرف نمادهای مشترک فرهنگی تاریخی جوامع بشری باشد.
جاده شهرکرد - ناغان - ایذهجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیجاده شهرکرد - ناغان - ایذهجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد
به یاد شهیدان راه طبیعتبابک ارجمندیبابک ارجمندیبه یاد شهیدان راه طبیعتیکی از عزیزان محیط بان منطقه حفاظت شده لار
سیاه چادر ایل عشایر سنگسریمحسن رضائیانسیاه چادر ایل عشایر سنگسریسیاه چادر ایل عشایر سنگسری- این سیاه چادر که از موی بز به دست زنان ایل بافته شده به زبان محلی «گوت» معروف است. سیاه چادر از سه بخش مجزا به نام های مهمان خانه (جلو کارگِ) و میزبان خانه ( میان کارگِ) و انبار محصولات لبنی( مشکِ زار) تشکیل شده و دور و اطراف آن به طور کامل پوشیده می باشد و دارای یک در ورود و خروج می باشد.
درخت کهنسالنجمه فرشینجمه فرشیدرخت کهنسالدرختان کهنسال این دره وسیع یک به یک آتش زده شده اند.
صندوقچهعدنان مرادیعدنان مرادیصندوقچهصندوق ها قدیمی
ابیانهیوسف روحییوسف روحیابیانهامرار معاش مردم ابیانه
شیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاریمهرداد زینلیانمهرداد زینلیانشیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاریروستای شیخ علیخان، شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختیاری
سبد بافیعدنان مرادیعدنان مرادیسبد بافیروستاهای منطقه هورامان از طبیعت الهام گرفته و با مصالح و مواد اطراف محل زندگی خویش به بافتن و ساختن وسایل مورد نیاز اقدام می نمایند
تقی قاسمیتقی قاسمیبه مناسبت روز جهانی زمین پاکزمین،خاکستری است؛آسمان خاکستری،در زمانه خاکستری،به کدام فردای سبز می اندیشیم؟  انسان امروز،می اندیشد که مالک زمین است،حال آنکه خود،روزی خوراک زمین خواهد شد.
بی زباننجمه فرشینجمه فرشیبی زباندرختان نمیتوانند از درد خویش سخن بگویند.