غروب جزیره آشوراده

غروب جزیره آشوراده
غروب جزیره آشوراده بنذر ترکمن استان گلستان، در آذرماه 139310
حسن | يكشنبه 23 آذر 1393
نمای ایران | يكشنبه 23 آذر 139300
زیباست. سپاس
نمایی از پایین آمدن آب دریا خزرنمایی از پایین آمدن آب دریا خزر در ساحل بندرترکمن
بندر ترکمنغروب دریای بندر ترکمن - اسکله تفریحی
اسکله بندر ترکمناسکله تفریحی بندر ترکمن
یکی از صید گاههای پره (سنتی)یکی از صید گاههای پره (سنتی) چپاقلی بندرنرکمن
برج گرگانمیدان بسیج گرگان (المان شهر گرگان)
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیجزیرهآشوراده
حسن  گنجیحسن گنجیعضویت از چهارشنبه 10 شهريور 1389متاهل ، دارای دو فرزند، بازنشسته بازرگانی،لیسانس صنایع کشاورزی از دانشگاه مشهد علاقه مند به طبیعت و گردشگری "پیاده روی و کوه"، کشاورزی را دوست دارم. iran-at.blogfa.com