پوشش جنگلی

پوشش جنگلی
درخت زبان گنجشک یا وَن یکی از درختان مقاوم و اقتصادی در منطقه پاوه می باشد این درخت با برگ هایی زیبا علاوه بر زیبایی جنگل ها از نظر اقتصادی نیز تاثیر مثبتی بر زندگی زاگرس نشینان دارد. شیره این درخت که سَقز نیز گفته می شود مصارف دارویی و خوراکی زیادی دارد و راه جمع آوری آن تیشه زنی و جمع آوری عصاره ایی است که از این درخت به دست می آید. میوه این درخت که در منطقه به وَن تَق یا وَنی نام برده می شود در ساخت شیرdنی مخصوصی به نام کوته استفاده می شود زیبایی و جلوه این درخت در زمان ثمر دهی و فصل خزان دوچندان است 20
عدنان | يكشنبه 11 آبان 1393
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیوَن
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com