زعفران

زعفران
گل زعفران را شاید کمتر کسی باشد که نشناسد و این پوشش گیاهی پای ثابت گلهای کوه شاهو می باشد زعفران با گلبرگ های بنفش و پرچم مهای نارنجی یکی از زیبایی ها و دیدنی های منطقه پاوه می باشد00
عدنان | چهارشنبه 4 بهمن 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزعفران
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com