پوشش گیاهی

پوشش گیاهی
یکی از گلهای زیبای ارتفاعات زاگرس لاله واژگون می باشد این گل با ساقه ی سیاه رنگ و برگ های سبز معمولا رنگ قرمز دارد اما در ارتفاعات کوه زاز گونه ی نادری از این گل به رنگ زرد نیز مشاهده می شود . بلندیهای کوه شاهو مملو از این گونه زیباست00
عدنان | جمعه 29 دی 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیپوششگیاهی
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com