هنرهای صخره ای ایران

هنرهای صخره ای ایران
محمد ناصری فردشنبه 21 مرداد 1391 | 11 سال پیشیك گلازنه (كاروان) از شترهایی كه به وسیله افسارهایشان به هم وصل شده اند. ساربان افسار اولین شتر را در دست دارد. كلاه او نمایه ای از عصر خلق اثر است. شكل كلاه به عصر اشكانی شباهت دارد. سبك اثر از نوع رئالیسم Realism و حاصل دیده های هنرمندی است كه حدود 2000 سال پیش اندیشه ها ی خود را بر سنگ های سخت انتقال داده و از آن زمان تا كنون با تاریخ سخن می گوید. اثری از لایه های معمولی جامعه كه تا كنون زمان قادر به نابودی آن نبوده است. محل : محوطه های تیمره (خمین ) كشف و عكس : محمد ناصری فرد تاریخ : تابستان 90دسته‌بندیکتیبه‌ها و تپه‌های باستانیمرکزیکلید‌واژههنرهایصخرهایران1233 بازدید
نمای ایران جناب آقای ناصری فرد ، از ارسال مطالب و تصاویر بسیار ارزنده شما بسیار سپاسگذاریم.شنبه 21 مرداد 1391 | 11 سال پیش
محمد با درود فراوان. از تلاش های خالصانه شما قدر دانی می كنیم. شنبه 21 مرداد 1391 | 11 سال پیش
محمد درود فراوان برشما. بسیار سپاسگزارمجمعه 19 خرداد 1396 | 6 سال پیش