پارک ائل گولی

پارک ائل گولی
علی رغم اینکه یکی از دوستان (افسانه ابری لاهیج) مطلب کاملی در ارتباط با این مجموعه زیبا ثبت نموده اند مناسب دیدم یکی از تصاویری که خودم (در آذر ماه 88 )از این مجموعه ثبت کرده ام را در اختیار بازدیدکنندگان محترم بگذارم.جمال | شنبه 3 تير 1391831 بازدید
واژه کلیدیپارکائلگولی
جمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیهموند از چهارشنبه 29 تير 1390شغل : برنامه نویس , مجری شبکه های کامپیوتری عاشق طبیعت و آثار باستانی بی همتای ایران از هر فرصتی برای گشت و گذار و بازدید از جاذبه های طبیعی و باستانی ایران استفاده میکنم.