آرامگاه شیخ زاهد گیلانی

آرامگاه شیخ زاهد گیلانی
تاج‌الدین ابراهیم کردی سنجانی معروف به شیخ زاهد گیلانی از صوفیان بزرگ ایران بود. تبار او به شهر سنجان در خراسان می‌رسید. طریقت او از طریق سلسله مراتب رهبران صوفیگری که شامل افرادی چون ابونجیب سهروردی و حسن بصری بود . شیخ صفی‌الدین اردبیلی نیای بنیان‌گذاران دودمان صفوی مدت 25 سال در نزد شیخ زاهد گیلانی گذرانید و دختر او را به زنی گرفت. شیخ زاهد، شیخ صفی را به خلافت و جانشینی خود در طریقت برگزید. پس از مرگ شیخ زاهد، و به روایتی در همان دوران زندگی وی، صفی‌الدین به اردبیل باز می‌گردد و طریقتی به نام صفویه در همان جا بنیان می‌گذارد. مقبره شیخ زاهد گیلانی (مربوط به سده هشتم هجری) واقع در جاده لاهیجان به لنگرود و در 3 کیلومتری لاهیجان در روستایی به نام شیخانبر واقع شده‌است.بابک | دوشنبه 14 فروردين 1391772 بازدید
بابک قیامی میرحسینیبابک قیامی میرحسینیهموند از دوشنبه 28 شهريور 1390