فرزند روستا در حال برداشت برنج

فرزند روستا در حال برداشت برنج
جوان روستایی در حال انجام مرحله بعد از درو برنج که برداشت آن است... در گرما و رطوبت گیلان این کار واقعاً خسته کننده است. خستگی در چهره جوان به خوبی نمایان است!00
محمد صادق | جمعه 6 شهريور 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرگیلان
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیعضویت از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!