کیمنه

کیمنه
روستای كیمنه به جهت داشتن آب وهوای معتدل كوهستانی مكانی مناسب برای رشد ونمو انواع گیاهان ،درختان ،وزیست گاهی مناسب برای حیوانات می باشد . پوشش گیاهی: در این خطه انواع نادر گیاهان ودرختان رشد می كنند كه بطور اجمال به آنها اشاره می گردد. 1.گیاهان :اعم از خوراكی ،داروی ،دامی مانند ریواس ،كنگر، پیچك كوهی ،بصل كوهی،بانونه،لاله،ولاله ی وا‍‍ژگون وتعدادی كثیری دیگر كه اسمای محلی دارند. 2-درختان :انواع درختان از جمله :بلوط ،زالزالك،گلابی،ون ،بادام كوهی ،آلبالوی كوهی ،گون،گردو ،توت درختی وشاه توت .البته لازم به ذكر است به علت هم جواری با مرز عراق هر ساله شاهد آتش سوزی های مخرب كه پوشش گیاهی وجنگلی وجانوری را آسیب جدی می رساند می شویم .كه مهارآن مشكل وغیر ممكن میباشد. 4-پوشش جانوری: این روستا زیست گاه نوعی سوسمار است كه زادگاه اصلی آن كوهای كیمنه می باشد ،نیز انواع دیگری از جانوران اعم از پرندگان مانند :كبك،باز،زاغ سیاه ،كركس،عقاب ،گونه های نادر دیگر از پرندگان می باشد.پستاندارانی مانند روبا ،شغال ،گراز،خرس ،انواع سمور،جوجه تیغی وبز كوهی می باشد .مشاهدات اهالی دال بر وجود آن ها می باشد. شاید هنگام شنیدن نام روستای كیمنه در اذهان رهگذران وگردشگران كوه های سر به فلك كشیده وزیبای ته ته ونویجر تداعی گردد.كه با عبور از جادهای زیبای و بی بدیل وتوقف در كافه رستوران های بالای كوه ها برای مدتی جان وروح را آرامش داد.وشهرها وروستای های عراق را از بالا همزمان با نوشیدن یك چای داغ به نظار نشست.در این توقف كوتاه می توان بوی كوهستان وهوای پاك را استشمام نمود وریه ها را جلا داد .ماندن درشب تنها با یك چادر مسافرتی واندك آذوقه میتوان ستارگان رانزدیك تر زیباتر وپر فروغ تر نظار ه كرد.محمد خالدی | پنجشنبه 1 مرداد 1388348 بازدید
نمای ایران دوست گرامی ، تصویر ارسالی بسیار بی کیفیت استپنجشنبه 1 مرداد 1388 | 14 سال پیش
واژه کلیدیکیمنه
محمد خالدی هموند از پنجشنبه 1 مرداد 1388
آخرین پست‌ها