شهر کؤپروسو

شهر کؤپروسو
23 پل میانه كه با نامهای شهر كؤپروسو(پل شهری) ، پل راه آهن و پل میانه معروف است ، نه تنها از نظر هنری شبیه 33 پل اصفهان است ، بلكه قدمت ساخت آن نیز به همان اندازه است. این پل در‌١٢ كیلومتری جنوب شهر میانه نرسیده به ایستگاه راه آهن و روستای تازه‌كند پائین قرار دارد. این پل روی رودخانه شهری كه یكی از شاخه‌های قزل اوزن است ، ساخته شده است طول این پل ‌٢٦٠ متر و عرض آن ‌7.9 متر و دارای ‌٢٣ دهانه به عرض 6.7 متر با طاقی جناغی به ارتفاع حدود ‌2٥/٥ متر است. مصالح آن آجر است ولی از پایه سنگی استوار شده است. قدمت این پل به دوره صفویه می‌رسد و معماری به نام خواجه شمس الدین محمد جوینی ، طراح آن بوده است. این پل با شماره ثبت ‌٨٧٢ در فهرست آثار ملی ثبت شده است. (www.miyaneh.com)بهروز | دوشنبه 20 خرداد 1387707 بازدید
واژه کلیدیشهرکؤپروسو
بهروز اکرمیبهروز اکرمیهموند از يكشنبه 12 خرداد 1387