قیز کؤپروسو

قیز کؤپروسو
این پل تاریخی و هنری در مسیر زنجان ـ میانه بر روی رودخانه قزل اوزن قرار دارد و در سال 1310 شمسی تحت شماره 87 در مجموعه آثار ملی و تاریخی قرار گرفته است. این پل ، شاهكار هنر معماری و مهندسی عهد قدیم است. طراحی و معماری پل چنان مهندسی است كه در یك دهنه بزرگ توانسته است با ارائه یك طرح استثنائی همه تنشهای فشاری و برشی و حتی كمانشی را خنثی كند. پایه های پل چنان با طاق پل رابطه دارند كه از فاصله دور می توانند سنگهای بزرگ طاق را نگه دارند.بهروز | يكشنبه 12 خرداد 1387774 بازدید
محمد رضا باتشکر ازشما عزیز درمعرفی آثار تاریخی وهنرهای معماری عهد قدیميكشنبه 12 خرداد 1387 | 14 سال پیش
واژه کلیدیقیزکؤپروسو
بهروز اکرمیبهروز اکرمیهموند از يكشنبه 12 خرداد 1387