معبد هندوها

معبد هندوها
بنای در دست مرمت معبد هندوها در بندرعباس00
بهروز | چهارشنبه 1 خرداد 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیمعبدهندوها
بهروز سنگانیبهروز سنگانیعضویت از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.