سفالگری و سرامیک سازی

سفالگری و سرامیک سازی
محصولات سرامیك استان در چندكارگاه در شهر زنوز و تبریز تولید مى شود. استادكاران سرامیك زنوز از نوع خاك مرغوب (كائولن یا خاك چینى) استفاده مى كنند. علاوه بر كارگاه هاى سرامیك سازى زنوز، دركوزه كنان شبستر هم صنعت سفال گرى داراى سابقه اى بس طولانى است و تولیدات سفال آن در سراسر آذربایجان توزیع مى شود. اخیراً كارگاه آموزش سفال گرى در مركز هنرهاى سنتى میراث فرهنگى آذربایجان شرقى به آموزش علمى و هنرى این صنعت پرداخته و هنرجویان بسیارى را آموزش داده است. 00
رضا | جمعه 9 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
رضا پورلطفیعضویت از پنجشنبه 8 فروردين 1387