آداب و رسوم آذربایجان شرقی(پارچه بافی)

آداب و رسوم آذربایجان شرقی(پارچه بافی)
پارچه بافى: بافتن پارچه با دست خصوصاً پارچه هاى ابریشمى و زرى از قدیم در ایران و همچنین آذربایجان شرقى معمول و متداول بوده است. چنان كه در دوره صفویه كه به عصر طلایى و درخشان بافندگى شهرت دارد، پارچه هایى از حریر ساده ابریشم زربافت و مخمل ابریشمى بافته شده، كه نمونه هایى از آنها در موزه آستان قدس رضوى و موزه هاى هنرهاى تزئینى اصفهان موجود است. منبع:eazarbayjanmiras.irرضا | پنجشنبه 8 فروردين 13871003 بازدید
رضا پورلطفیهموند از پنجشنبه 8 فروردين 1387