صبح کبود

صبح کبود
این عکس در صبح روز عاشورای سال گذشته در منطقه مشاء از توابع شهرستان دماوند گرفته شده است .مسعود | دوشنبه 1 بهمن 1386847 بازدید
نمای ایران تصویر زیبایی است. متشكرمدوشنبه 1 بهمن 1386 | 14 سال پیش
reza بسیار زیبا است. به امید دیدن آثار بیشتر شمادوشنبه 1 بهمن 1386 | 14 سال پیش
واژه کلیدیصبحکبود
مسعود مومن زاده نائینیهموند از يكشنبه 22 مهر 1386