ایران در آسمان

ایران در آسمان
با عرض سلام و خسته نباشید. چند وقت پیش در اتوبان منظره جالبی را ابرها در آسمان درست کرده بودند عکس مربوطه را گرفته و بدینوسیله ارسال میدارم . رزاقیحمید رضا | چهارشنبه 21 شهريور 1386
محمد :) چه جالبچهارشنبه 21 شهريور 1386 | 15 سال پیش
واژه کلیدیایرانآسمان
حمید رضا رزاقیهموند از چهارشنبه 21 شهريور 1386