رد پاهایی از فرازمینی ها در میان سنگ نگاره های کهن ایران و پرو

رد پاهایی از فرازمینی ها در میان سنگ نگاره های کهن ایران و پرو
محمد ناصری فردچهارشنبه 16 تير 1400 | 2 سال پیشمقایسه و تطبیق برخی از نقوش سنگ نگاره های ایران (کوه های تیمره در اطراف خمین) و کشور پرو در آمریکای جنوبی ، افرادی با کلاه خودهای مشابه و اجزای انسانی خاص (هاله ای از نور). گویی همه آنها بدست یک هنرمند در آن سرزمین های دور از هم حک شده است! در اینجا ممکن است سه احتمال وجود داشته باشد: 1- این شباهت های شگفت انگیز می تواند نشان دهنده فرهنگ ها و اعتقادات همان مردمان کهن باشد 2- ممکن است منعکس کننده انسان هایی باشد که از سیارات موازی زمین، به زمین سفر کرده اند و هنرمندان باستان آنها را دیده اند و دیده های خود را بر دیواره ی غارها و کوه ها ثبت کرده اند! 3- همچنین می تواند به دیدگاه های فردی و تخیلی همگون هنرمندان نسبت داده شود. دسته‌بندیسایرکلید‌واژهفرازمینیسنگ نگاره412 بازدید