سنگ نگاره های تیمره

  • سنگ نگاره های تیمره
  • سنگ نگاره های تیمره
  • سنگ نگاره های تیمره
  • سنگ نگاره های تیمره
سنگ‌نگاره‌ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از دوران انسان‌ نخستین به یادگار مانده است. سنگ‌نگاره‌ها یا هنرهای صخره‌ای (Rock Art) به نوعی یک روش نوشتن پیام‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اسطوره‌ای و ... بوده است. حتی می‌توانست توسط انسانی شکارچی و با هدف راهنمایی سایر انساهای شکارچی ایجاد شده باشد. تاریخ طبیعت و انسان، در بسیاری از این آثار که تا ده‌ها هزار سال عمر دارند، دیده می‌شود. در میان سنگ‌نگاره‌های یافته شده در ایران، نقش بز کوهی یا آی‌بِکس (Ibex) بسیار با اهمیت است.50
بابک | سه‌شنبه 5 فروردين 1399
سنگ نگاره های تیمره گلپایگان جلوه ای دیرینه از تاریخ هنر ایران زمینتصاویر زیبایی از زیست گوزن مرال در هزاره های دور در منطقه تیمره گلپایگان
سنگ نگاره های تیمره ی گلپایگانطی کاوش ها و پژوهش های انجام شده توسط مهندس محسن جمالی (پژوهشگر سنگ نگاره های گلپایگان) تاکنون 31 منطقه ی سنگ نگاره ای در شهرستان گلپایگان شناسایی شده است و بنا بر شواهد موجود، منطقه ی غرقاب گلپایگان بزرگ ترین و متنوع ترین منطقه ی سنگ نگاره ای در ایران و جهان می باشد.
کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شدهکشف سنگ نگاره ای(حدود 2000 پ.م) که شباهت به یکی از گونه حشرات منقرض شده در ایران دارد. با همکاری گروهی از حشره شناسان ایران، مقاله ای در آن خصوص نوشته و به یکی از مجله های معتبر علمی زیست شناسی در آمریکا ارسال کردیم و...
پژوهشگران و سنگ نگاره های ایرانپژوهشگران برای به دست آوردن یک عکس دقیق و زیبا چه سختی که متحمل می شوند.
شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسههنرهای صخره ای کهن ایران، دارای شباهت های ظاهری و پیامی متعدد با نقاشی های کهن خیلی از نقاط جهان هستند.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید