سنگ نگاره های تیمره

  • سنگ نگاره های تیمره
  • سنگ نگاره های تیمره
  • سنگ نگاره های تیمره
  • سنگ نگاره های تیمره
بابک ارجمندیسه‌شنبه 5 فروردين 1399 | 4 سال پیشسنگ‌نگاره‌ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از دوران انسان‌ نخستین به یادگار مانده است. سنگ‌نگاره‌ها یا هنرهای صخره‌ای (Rock Art) به نوعی یک روش نوشتن پیام‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اسطوره‌ای و ... بوده است. حتی می‌توانست توسط انسانی شکارچی و با هدف راهنمایی سایر انساهای شکارچی ایجاد شده باشد. تاریخ طبیعت و انسان، در بسیاری از این آثار که تا ده‌ها هزار سال عمر دارند، دیده می‌شود. در میان سنگ‌نگاره‌های یافته شده در ایران، نقش بز کوهی یا آی‌بِکس (Ibex) بسیار با اهمیت است.دسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاسایرکلید‌واژهسنگ نگارههنرهای صخرهایRock artنقش بز کوهیآی بکسIbexانسانی شکارچی724 بازدید