دفتر مطالعات سنگ نگاره های ایران و تیمره

دفتر مطالعات سنگ نگاره های ایران و تیمره
سنگ نگاره ها، كهن ترين آثار تاریخی و هنری به جا مانده از بشرند كه در آنها رمز و رازهاي فراواني نهفته است و از بهترين پنجره هاي رو به گذشته هاي دور مي باشند كه از طريق آنها مي توان از منظرهاي Perspective گوناگون زندگي انسان‌هاي اعصاركهن را رصد كرد. به تعبیری بستر به وجود آمدن حروف رمزی، خط، تبادل پـیــام، زبان، تاریخ، اسطوره ها، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنـها يكي از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند . In terms of scientific archaeological aspects as well as art history, Rock Arts are the most ancient and artistic phenomena left by mankind, in which lies a lot of mysteries. These are of the best open windows facing the distant millennia and therefore through them, various perspectives from the lives in ancient times can be observed. bradshawfoundation.comمحمد | يكشنبه 3 فروردين 1399418 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .