کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شده

  • کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شده
  • کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شده
کشف سنگ نگاره ای(حدود 2000 پ.م) که شباهت به یکی از گونه حشرات منقرض شده در ایران دارد. با همکاری گروهی از حشره شناسان ایران، مقاله ای در آن خصوص نوشته و به یکی از مجله های معتبر علمی زیست شناسی در امریکا ارسال کردیم. خوشبختانه مقاله مورد تایید علمی واقع شد و بعنوان یک مقاله علمی در جهان انعکاس پیدا کرد. اینکه یک نگارگر حدود چهار هزار سال پیش یک حشره را بر روی سنگی حک کند که امروز برای زیست شناسان جهان یک نگاه علمی و زیست شناسانه باشد؛ شگفت انگیز است. dailysabah.comمحمد | يكشنبه 3 فروردين 1399
شباهت نقش بر روی سنگ در مریخ و نقاط مختلف ایران و جهان!در تاریخ 31 اوت 2014 مریخ نورد کنجکاوی عکسی بر روی یک تخته سنگ در مریخ را به ناسا ارسال کرد که باعث شگفتی جهانیان شد.
پژوهشگران و سنگ نگاره های ایرانپژوهشگران برای به دست آوردن یک عکس دقیق و زیبا چه سختی که متحمل می شوند.
رد پاهایی کهن از مهاجرت مردمان فلات ایران طی هزاره ها به قاره امریکانقش اسب سواری درحال شكار که چون سرخپوستان کهن امریکا تیغه هایی شبیه پَر پرندگان بر پشتش دارد.
سنگ نگاره های تیمرهسنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است
آوای سنگ؛ گزارشی از سنگ نگاره های منطقه تیمرهبا گذر از منطقه تیمره واقع در دشت گلپایگان،متوجه نماد ها و سنگ نگاره های فراوانی از نقوش انسانی و حیوانی گرفته تانشانه ها و سنگ نوشته هایی نقش بسته بر صخره های سنگی در منطقه میشویم که...
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com