تخت سلیمان؛ زندان سلیمان

تخت سلیمان؛ زندان سلیمان
سپیده اصلانيكشنبه 4 اسفند 1398 | 4 سال پیشتخت سلیمان محل تولد زرتشت و همچنین حمكرانی سلیمان نبی در عهد باستان است. طبق افسانه ها و روایات دریاچه محل اختفای انگشتری حضرت سلیمان و آرامگاه صلیب حضرت مسیح است. آنچه در این مطلب به آن خواهم پرداخت، بررسی دو افسانه اصلی در باب این مجموعه و علل علمی آن ها است. ١-افسانه ها می گویند حضرت سلیمان ملكه صبا را در كوهی مرتفع سكنی داد. او برای در امان ماندن ملكه از سرما سراشیبی صخره ای را لمس كرد و چشمه ای از آن جاری شد سپس ٥٠ تن از دیوان را فرمان داد تا به زیر زمین بروند و در جوار چشمه كوره ای از آتش به پا كنند و امروزه چندین و چند سده است كه دیوان بی خبر از مرگ حضرت سلیمان كوره را روشن نگه داشته‌اند. اما جدا از افسانه ها دلیل علمی و زمین شناختی برای گرمای آب وجود دارد هنگام تشكیل قاره ها در هفتاد میلیون سال پیش صفحه عربستان به سمت صفحه ایران مركزی شروع به حركت كرد و با حركت این صفحه به سمت بالا و به زیر صفحه اوراسیا یا ایران مركزی و در اثر ذوب شدن محل برخورد دو صفحه آتش‌فشان‌هایی پدید آمده است و توده‌های ماگمایی در زیر زمین شروع به سخت شدن كرده اند و اب و مواد فرار آن ها جدا شده و به سمت بالا حركت می كنند آب های جوی پس از فرو رفتن به اعماق زمین گرم شده و هنگام بازگشتن به سطح چشمه های گرمابی را بوجود می آورند. ٢-در كنار مجموعه تخت سلیمان، كوه رسوبی زندان سلیمان در ٥ كیلومتری آن قرار دارد. این مجموعه چشمه ای بوده است كه با روند رشد رسوبی به میزان یك میلیمتر در سال طی دوملیون سال به شكل مخروط تو خالی شكل گرفته است. اولین موضوعی كه كه پس از فرود به داخل كوه جلب توجه می كند اجساد سالم جانوران و پرندگان بخاطر گاز گوگرد است كه از كف متصاعد می شود و اجساد تا مدت ها سالم می مانند زیراكه گوگرد باعث میشود باكتری هایی كه باعث تجزیه اجساد می شوند. تكثیر نشده و اجساد تا مدت ها سالم باقی بمانند. طبق افسانه دیو هایی كه انگشتر حضرت سلیمان را دزدیده بودند در این كو ه ها اسیر شده اند.و ناله های آن ها در شب شنیده می شوند به احتمال زیاد، صدای ناله ها به علت جریان مارپیچ باد در دهانه كوه می باشد ولی به هر حال بومیان از حضور در شب بر بلندای كوه خودداری می كنند. منبع: با تشكر بسیار زیاد از مجموعه خوش ساخت مستند اسرار دریاچه به کارگردانی آقای آرمین ایثاریان و گروه ایشان كه با محدودیت ها و تحریم های موجود شناخت اسرار این دریاچه باستانی را برای ما و دنیا فراهم كردند.دسته‌بندیآذربایجان غربیسایرکلید‌واژهتخت سلیمانزندان سلیمانآذربایجان غربی1425 بازدید
نمای ایران سپاس از اشتراک گذاری مطلب و تصویر زیبادوشنبه 5 اسفند 1398 | 4 سال پیش
بابک تصویر بسیار زیبایی استدوشنبه 5 اسفند 1398 | 4 سال پیش