طبیعت زیبای فین هرمزگان

 • طبیعت زیبای فین هرمزگان
 • طبیعت زیبای فین هرمزگان
 • طبیعت زیبای فین هرمزگان
 • طبیعت زیبای فین هرمزگان
 • طبیعت زیبای فین هرمزگان
 • طبیعت زیبای فین هرمزگان
عبدل شعبانیشنبه 18 شهريور 1396 | 6 سال پیشزندگی در دل طبیعت سرسبز و زیبا در کنار جوی اب روان و سایه سار درختان خرما و طلوع و غروب زیبای نخلستان اگر گرمای ان را کمی تحمل کنی و پس از طبیعت گردی تن را به اب روان بسپاری و از خنکای ان لذت ببری بسیار لذت بخش خواهدبوددسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیهرمزگانکلید‌واژهطبیعتزیبایفینهرمزگان1157 بازدید
 • آفت خرما
 • شلوار بندری - زنان هرمزگانزنان بندری روی دم پاچه شلوار یا با چرخ های گلدوزی آنرا گلدوزی میکنند و برای شلوارهای مجلسی آنرا با نوار های بافته شده از خوس و گلابتون تزیین میکنند
 • عسل وحشی
 • زمستان فصل شکفتندر هرمزگان بخاطر شرایط آب و هوایی زمستان تازه فصل شکفتن و به بار نشستن است و این گل زیبای وحشی هم در کوهستان فین تازه به گل نشسته دیماه 94
 • هاش - فین هرمزگانهاش hash همان آسیاب دستی یا دستاس است که با آن گندم و جو آرد میکردند تا نان بپزند .