چشمه بالنگان

  • چشمه بالنگان
  • چشمه بالنگان
  • چشمه بالنگان
احمد خدابندهچهارشنبه 25 اسفند 1395 | 6 سال پیشچشمه بالنگان با جلوه های بسیار زیبا در منطقه ای به وسعت 3 هکتار در منطقه سده(روستای حاجی آباد) قرار دارد.این چشمه از سرچشمه های اصلی رودخانه کُر می باشد. اکثر گردشگرانی که به این منطقه می آیند حتماً در این مکان توقف کوتاهی داشته اند چون در کنار جاده اصلی سده به طرف شیراز و اقلید قرار گرفته است. البته بر اثر خشکسالی های چند سال اخیر در فارس، آب چشمه کم شده است که در تصاویر بخوبی نمایان است.دسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهافارسواژه کلیدیفارسسدهچشمهبالنگانحاجی آباد1303 بازدید
عبدل بسیار زیباست . هر کجا آب آرامش و زیبایی هستپنجشنبه 26 اسفند 1395 | 6 سال پیش