تفرجگاه چهل شهیدان دژکرد

  • تفرجگاه چهل شهیدان دژکرد
  • تفرجگاه چهل شهیدان دژکرد
بدرستی قدمت چهل شهیدان به روزگار باستان می رسد، چرا که ایرانیان باستان آب را نماد پاکی وطهارت می دانستند وبسیار احترام وتقدیس می کرده اند.آنان آب را نماد شفا تن و جان و روان می دانستند. از این رو آب را الهه پیدایش، زایش و باروری،موجب تندرستی وکاهش درد زایمان می پنداشند و چنان با حرمت و احترام به این پدیده اعتقاد داشته اند که در روزگار هخامنشیان چنانچه کسی آب دهان خود رادر آب یا در چشمه می انداخت به قتل می رسید،پس همواره مورد تکریم بوده وهمیشه در جوار آبها وخصوصاً سرچشمه های بزرگ آب معبد می ساخته اند.واحتمال اینکه زیارتگاه سنگی فعلی چهل شهیدان بقایای یک معبد بوده باشد نیز دور از ذهن نیست پس در آنجا بناهایی می ساخته اند تا به عبادت بپردازند. پس براستی تمامی بنا های مقدس کنار آب متعلق به روزگار باستان وحاصل اعتقاد به آب و باورهای مرتبط با آن بوده است. نام چهل شهیدان با تاریخ دژکرد پیوندی دیرینه دارد واین پیوند حاصل گرایش اعتقادی مردم دژکرد به این مکان مقدس است.چشمه چهل شهیدان از بزرگترین چشمه هایی است که همواره و از فراز روزگاران چشم هر رهگذری را به خود خیره نموده به طوریکه در کتاب فارسنامه ناصری نیز در بحث چشمه های فارس تحت عنوان چشمه شهیدان از آن یاد شده است. این تفریحگاه که در قسمت شمالی دژکُرد و در فاصله 22 کیلومتری قدمگاه سده قرار دارد،محلی خلوت و آرام برای گردشگران و طبیعت گردان است.مساحت این تفریحگاه حدود 5 هکتار می باشد.این منطقه بکر و زیبا به دلیل عدم نظارت مسئولین دستخوش تخریب قرار گرفته و بعضی از درختان آن در بهار 87 قطع شده است.امید است که این حوادث بار دیگر تکرار نشود و مسئولین هم توجه کافی به این منطقه داشته باشند چون با احداث آزادراه اصفهان-شیراز و بزرگراه ولایت(طریق الرضا)قطعاً این منطقه تفریحی با استقبال زیاد گردشگران داخلی و خارجی روبرو خواهد شد. احمد | دوشنبه 23 اسفند 13951957 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 23 اسفند 1395 | 6 سال پیش
عبدل بسیار زیبا و باصفاسه‌شنبه 24 اسفند 1395 | 6 سال پیش