آیین سقز چینی

آیین سقز چینی
در بسیاری از روستاهای شهرستان پاوە هر سالە آیین برداشت سقز از درختان ون برگزار می گردد. درخت ون کە از صمغ آن برای مصادف داروی و صنعتی استفادە می شود به وسیلە تیشە و خراش دادن تنە درخت خارج شدە و در ظرف های گلی کە از خاک رس ساختە می شود جمع آوری می شود. این صمغ را به صورت خام به مراکز فرآوری بردە و به صورت استاندارد به مواد جدیدی تبدیل می نمایند. در منطقە هورامان از این صمغ برای التیام و درمان زخم معدە و زخم های سطحی استفادە می شود همچنین از آن نوعی جویدنی ساخته می شود کە به آن ویژن می گویند40
عدنان | سه‌شنبه 5 بهمن 1395
نمای ایران | سه‌شنبه 5 بهمن 139520
سپاس
آرام | پنجشنبه 7 بهمن 1395 | 20
خیلی مطلب جالبی بود ممنون
عبدل | پنجشنبه 7 بهمن 139510
در هرمزگان این درخت گن نام دارد . جویدنی درست شده هم . لامی یا (بنی زغ) بصورت ادامس در سوپرمارکت ها موجود است خوشمزه و شیرین
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیسقزچینیویژن
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com