عسل بهار فین

  • عسل بهار فین
  • عسل بهار فین
  • عسل بهار فین
عبدل شعبانیدوشنبه 27 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیشدر فصل بهار و اغاز شروع گرما زنبورهای وحشی در کوهها و رودخانه ها و نیزار ها شهد شیرین عسل را به مردم ارزانی میدارند عسل اویشن و کلپوره وگلهای بهاری و ...دسته‌بندیهرمزگانگیاهان و جانورانکلید‌واژهعسلبهارفین1633 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 27 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
آرام بسیار عالی پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
جمال این عسل خوردن داره و بهترین خوراکی ها است. ممنون از مطلب شیرینتونسه‌شنبه 4 خرداد 1395 | 7 سال پیش
احمد خیلی زیبا و طبیعیپنجشنبه 26 اسفند 1395 | 6 سال پیش
  • خرمابه بار نشستن نخلستانهای خرمای فین - فین باغ شهریست که فقط خرما محصول ان است
  • نان محلی بالاتابهنان بالاتابه در مناطقی از هرمزگان پخت میشود که در فین به آن بالاتابه میگویند این نان صبحانه و داغ صرف میشود
  • کاشت پاجوش خرمانخل خرما از طریق کاشت پاجوش ان تکثیر میشود که پاجوش ها را از بوته اصلی جدا و در مکان دیگری کشت میکنند ولی بعد از انقلاب کشت بافت هم در ازمایشگاه توسط دانشمندان ایرانی حاصل شد نخلهای مقاوم و گونه های مرغوب از طریق کشت بافت هم تکثیر میکنند
  • درکرپرنده ایست به اندازه گنجشک کمکی درشت تر سبز رنگ به رنگ سبز قبا در گویش محلی فین هرمزگان به آن در کر dar-e kar ( گنجشک ناشنوا ) میگویند
  • گرده افشانی نخیلات خرماگرده افشانی نخیلات خرما با دست انجام میگیرد