طبیعت لاورکوه - هرمزگان - فین

  • طبیعت لاورکوه - هرمزگان - فین
  • طبیعت لاورکوه - هرمزگان - فین
  • طبیعت لاورکوه - هرمزگان - فین
  • طبیعت لاورکوه - هرمزگان - فین
  • طبیعت لاورکوه - هرمزگان - فین
عبدل شعبانیشنبه 1 اسفند 1394 | 7 سال پیشدر قدیم ( دوران پدران ما) که بارندگی زیاد بوده این دشت دیم کاری حبوباتی از قبیل عدس و نخود و ... بوده ولی حالا برای گشت و گذار جوانانی که توان کوه پیمائی دو سه ساعته دارند تبدیل شده . در این دشت انواع گلهای بهاری در زمستان می روید و به گل نشستن درختچه های بادام تلخ (بادام کوهی) که در محل به ان مژگو میکویند به همراه درختان و کوچک و بزرگ دیگر منظره ای بسیار چشم نواز پیش روی شما به نمایش میگذارند . اواز و پرواز پرندگان و زنبورهای عسل که مشغول جمع اوری شهد گلها هستند نمایش هنرنمایی طبیعت را به رخ میکشند دسته‌بندیهرمزگانگیاهان و جانورانکلید‌واژهلاورکوههرمزگانفین1358 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 2 اسفند 1394 | 7 سال پیش
  • مشکمشک از پوست گوسفند برای نگهداری آب درست میشود و کار یخچال امروزی را میکرده است
  • تعزیه خوانی در فین هرمزگانمراسم تعزیه خوانی در ده شبانه روز اول محرم بطور مستمر هر روز عصر در میدان کوچک مسجد امام حسین بر قرار است
  • تیهوپرنده زیبا که در کوه پایه ها و ارتفاعات پست دیده میشود
  • انار شیطاندر منطقه فین هرمزگان این درخت را بنام سمیل می شناسند . درفین برخی مناطق و در روستای کهتک با فراوانی بیشتر رویش دارد
  • جوغن - فین هرمزگانجوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود