آبگیر

  • آبگیر
  • آبگیر
  • آبگیر
عمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن برای مصارف شرب استفاده میکردنند . هرکدام از این آبگیر ها در محل دارای نامی است و برای آدرس دادن به همدیگر از آن استفاده میکنند . این آبگیر عمیق در گویش محلی مردم فین (تیرمای) نام دارد اگر در بهار و تابستان باران هم نمیبارید تا تیر ماه آب داشته . و آبگیری دیگر (گاکش) گاوکش . گاوی برای نوشیدن آب رفته و در آن غرق شده بوده و ... و این است قدرت پروردگار که تمام موجودات آب و غذا داشته باشدندعبدلدوشنبه 14 دی 13941166 بازدید
  • گنجر / سریشدرختچه ای است چند ساله که تا 2 متر رشد میکند. از شیره آن که از تنه اش تراوش میشود چسب سریش درست میکنند و در کوهستان های فین و مناطقی از جنوب حاجی آباد می روید
  • رطب / خرمارطب میوه درخت نخل خرما است
  • نان محلی رختهرخته نانی است درگویش هرمزگان که بعضی از مناطق انرا رگاگ و بعضی تومشی مینمامند
  • خرمابه بار نشستن نخلستانهای خرمای فین - فین باغ شهریست که فقط خرما محصول ان است
  • فین در خواب صبحگاهیفین در آغاز طلوع صبحگاهی سوم فروردین 95
واژه کلیدیآبگیر
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی