آبگیر

  • آبگیر
  • آبگیر
  • آبگیر
عمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن برای مصارف شرب استفاده میکردنند . هرکدام از این آبگیر ها در محل دارای نامی است و برای آدرس دادن به همدیگر از آن استفاده میکنند . این آبگیر عمیق در گویش محلی مردم فین (تیرمای) نام دارد اگر در بهار و تابستان باران هم نمیبارید تا تیر ماه آب داشته . و آبگیری دیگر (گاکش) گاوکش . گاوی برای نوشیدن آب رفته و در آن غرق شده بوده و ... و این است قدرت پروردگار که تمام موجودات آب و غذا داشته باشدند20
عبدل | دوشنبه 14 دی 1394
گنجر / سریشدرختچه ای است چند ساله که تا 2 متر رشد میکند. از شیره آن که از تنه اش تراوش میشود چسب سریش درست میکنند و در کوهستان های فین و مناطقی از جنوب حاجی آباد می روید
رطب / خرمارطب میوه درخت نخل خرما است
نان محلی رختهرخته نانی است درگویش هرمزگان که بعضی از مناطق انرا رگاگ و بعضی تومشی مینمامند
خرمابه بار نشستن نخلستانهای خرمای فین - فین باغ شهریست که فقط خرما محصول ان است
فین در خواب صبحگاهیفین در آغاز طلوع صبحگاهی سوم فروردین 95
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبگیر
عبدل شعبانیعبدل شعبانیعضویت از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی