طبیعت زمستانی از روستاهای ساوه

  • طبیعت زمستانی از روستاهای ساوه
  • طبیعت زمستانی از روستاهای ساوه
محمد رفیعیپنجشنبه 3 دی 1394 | 8 سال پیشروستای آقداش :جزو استان مركزی،در ارتفاع 1980 از سطح دریا- با طول جغرافیایی 31/49 و عرض جفرافیای17/25 در 24 كیلومتری شمال غربی نوبران و در دامنه جنوبی كوه‌های خرقان قرار دارد روستای آقداش در حدود 65 كیلومتری شهرستان ساوه به همدان واقع شده است از غرب به روستای قارلوق واز جنوب به روستاههای: کره بر -خان آباد-مقصود آباد-یاتان- از شرق به روستای سامان منتهی میشود. كلمه آقداش از دو كلمه تركی آق و داش تشكیل شده است. آق به معنی سفید و داش به معنی سنگ می‌باشد. تصاویری زیبا ودیدنی از طبیعت روستایی تقدیم شما خوباندسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمرکزیکلید‌واژهروستایآقداش1663 بازدید
عبدل گرمای خورشید و سرمای برف و زمستان و رودخانه ای کوچک که از ذوب شدن برفها جاریستپنجشنبه 3 دی 1394 | 8 سال پیش