دریاچه برم الوان

دریاچه برم الوان
احمدرضا فتحیيكشنبه 19 مهر 1394 | 8 سال پیشدریاچه زیبای برم الوان واقع در 40 کیلومتری شهرستان بهمئیs6.uplod.irدسته‌بندیدریاچه‌ها ، سدها ، تالاب‌ها ، جزیره‌هاکهگیلویه و بویراحمدکلید‌واژهدریاچهبرمالوان1485 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 20 مهر 1394 | 8 سال پیش
عبدل زیباست --تالاب برم الوان در موقعیت جغرافیایی N310034 E501428 در استان کهگیلوییه و بویراحمد قرار دارد.در 40 کيلومتري شهر ليکک بهمئي ، دهستان سرآسياب يوسفي واقع شده است . آب آن دائمي است و ارتفاع آن از سطح دريا 1100 متر مي باشد . مساحت اين درياچه 15 هکتار و حداقل عمق آب آن 12 متر و حداکثر 30 متر مي باشد دوشنبه 20 مهر 1394 | 8 سال پیش
مسافرسلام واقعا زیباستيكشنبه 6 اسفند 1396 | 5 سال پیش