صندوقچه

  • صندوقچه
  • صندوقچه
  • صندوقچه
  • صندوقچه
صندوق های چهارگوشه قدیمی که لباس و اثاثیه گران بها را در آن نگهداری می نمودند و روزگاری قسمتی از جهیزیه عروس های این بود اما امروزه در باغ ها جایی برای نگه داری لباس های کهنه و نیم داشت گردیده است. در این تابستان داغ سری به باغ های شهرم زدم تا برای دوستان عکاسی نمایم در حال عکاسی سیبی داخل آب حوض افتاد که حاصل آن عکس قشنگی بود. 30
عدنان | پنجشنبه 25 تير 1394
عبدل | جمعه 26 تير 139420
یاد قدیما
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیصندوقچه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com