گوجه سبز

گوجه سبز
مجید رفیعیشنبه 30 خرداد 1394 | 8 سال پیشگوجه سبز میوه ای آبدار و ترش مزه است که قدمت ۲ هزار ساله دارد و چینی ها اولین کسانی بودند که به کشت آن اقدام کردند. درختان گوجه سبز در نواحی معتدل بهترین رشد را دارند و در آب وهوای ملایم به رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، ارغوانی و سبز روشن در می آیند. باغات بسیاری از این میوه نیز در منطقه کدکن وجود دارد.دسته‌بندیخراسان رضویگیاهان و جانورانکلید‌واژهگوجهسبز1393 بازدید