صنایع دستی و بازار محلی

  • صنایع دستی و بازار محلی
  • صنایع دستی و بازار محلی
صنایع دستی زنان هرمزگان بیشتر بافت نوارهای رنگی با نخ و خوس و گلابتون و برای شلوار بندری (شلوار محلی زنانه) و پولک دوزی و خوس دوزی روی پارچه تور و روسریهای (دستار) خاص زنان بندری . و بخشی از بازار محلی زنان دست فروش در حال فروش مهیاوه و سوراغ . سوس مخصوصی که از ماهی مخصوص درست میشود و در نواحی جنوب هرمزگان . بوشهر جنوب فارس و دیگر نوار جنوبی ایران تا کشور های حاشیه خلیج فارس مصرف میشودعبدل | دوشنبه 11 خرداد 13941365 بازدید
مشتامشتا moshta نوعی وسیله صید است که از چوب و تور درست شده است
شب در ساحل بندرعباسنمای شب شهر بندرعباس از ساحل
ماهیگیریماهیگیری تفریحی
یک برش بندر / از داخل دریانمای ساحلی بندرعباس از داخل دریا
قمریاین پرندگان زمستان را در جنوب میگذرانند و تابستان به شهرهای شمالی تر که هوای خنکتری دارند...
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی