هاش - فین هرمزگان

هاش - فین هرمزگان
هاش hash همان آسیاب دستی یا دستاس است که با آن گندم و جو آرد میکردند تا نان بپزند . بدست افراد محلی و استاد کار سنگ مناسبی از کو انتخاب و تراشیده میشد بشود آسیاب fincity89.blogsky.comعبدل | يكشنبه 6 ارديبهشت 1394993 بازدید
زمستان فصل شکفتندر هرمزگان بخاطر شرایط آب و هوایی زمستان تازه فصل شکفتن و به بار نشستن است و این گل زیبای وحشی هم در کوهستان فین تازه به گل نشسته دیماه 94
حلیمحلیم در فین بطور خاصی تهیه میشود و انرا در ظروف سفالی که به ان خمره گفته میشود پخت میکنند و در مراسم ماه محرم هنوز به این سبک تهیه میشود
رطب / خرمارطب میوه درخت نخل خرما است
نان محلی رختهرخته نانی است درگویش هرمزگان که بعضی از مناطق انرا رگاگ و بعضی تومشی مینمامند
حمام فین هرمزگانحمام فین در سال 1383 توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره 11476 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید
واژه کلیدیهاشفینهرمزگان
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی