دوسنگ

دوسنگ
عبدل شعبانیيكشنبه 6 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشبا پدید امدن ظروف شیشه ای و پلاستیکی دیگر از این صنعت و هنر و این ظروف متاسفانه جز عکسی از ظروف خرد شده ی خانه ی پیرزنی چیزی نمانده fincity89.blogsky.comدسته بندیصنایع دستیهرمزگانواژه کلیدیدوسنگفینهرمزگان1109 بازدید
  • ابزار کارنخل داران این سه ابزار اصل ابزار کارشان است . پروند parvenu (طنابی که با آن از نخل بالا می روند) داس (برای بریدن و هرس کردن) سیخ ران (ابزاری برای زدن تیغ شاخه نخل)
  • کپر kapar - فین هرمزگانکپر خانه مردم قدیم بوده و هنوز هم در مناطقی منازل کپری وجود دارد و از آن استفاده میکنند
  • سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
  • سرگذشت گلهای نر خرمااز غلاف گلها یا همان تارونه عرق تارونه گرفته میشود . از خود گلها برای گرده افشانی نخیلات استفاده میشود . گرده نخل را پس از تکانیده درون یک سینی مثل قوتو با قاشق می خوریم خوشمزه است
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند